Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο διαδικτυακός τόπος www.gazelleclothes.gr, δημιουργήθηκε και τελεί υπό την επιμέλεια της ατομικής επιχείρησης «Τίμο Μαρία», που εδρεύει στο Ναύπλιο του Δήμου Αργολίδας (οδός Λεωφόρος Αμαλίας αρ. 14), η οποία και προσφέρει τις υπηρεσίες της σύμφωνα με τους κάτωθι όρους χρήσης. Ο επισκέπτης των σελίδων του διαδικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει και να προβεί σε χρήση των υπηρεσιών του www.gazelleclothes.gr , μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

1.) Πρόσβαση/Επικοινωνία

Η Ατομική Επιχείρηση «Τίμου Μαρία», που εδρεύει στο Ναύπλιο του Δήμου Αργολίδας (οδός Λεωφόρος Αμαλίας αρ. 14) παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του διαδικτυακού τόπου www.gazelleclothes.gr υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου, με τη δυνατότητα αγοράς προϊόντων μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει, μεριμνώντας για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που υποβάλλονται για τη χρήση των υπηρεσιών αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης ημεδαπής νομοθεσίας (Π.Δ. 131/2003,Ν.2251/1994) και του κοινοτικού δικαίου. Ο επισκέπτης έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα πληκτρολογώντας τη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου «www.gazelleclothes.gr» σε οποιαδήποτε διαδικτυακή μηχανή αναζήτησης της οποίας κάνει χρήση. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο www.gazelleclothes.gr υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο.
Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου www.gazelleclothes.gr έχει άμεση πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας του καταστήματος «Gazelleclothes.gr» και του διαδικτυακού τόπου www.gazelleclothes.gr , στον οποίο και έχουν αναρτηθεί στο εικονίδιο «Επικοινωνία» ο αριθμός τηλεφώνου του καταστήματος, αριθμός τηλεομοιότυπου (fax) και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-email).
Η πρόσβαση στις σελίδες/υπηρεσίες του www.gazelleclothes.gr δεν συνεπάγεται κανένα επιπλέον κόστος για τον επισκέπτη /χρήστη, πέραν του ισχύοντος τιμολογιακού καθεστώτος για την γενική πρόσβαση στο Διαδίκτυο, όπως έχει διαμορφωθεί από τους αρμόδιους παροχείς (ISP’s) και καταβάλλεται σε αυτούς και μόνο , στη βάση της μεταξύ τους συμφωνίας.

2.) Εγγραφή χρήστη/Δημιουργία Λογαριασμού

Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του www.gazelleclothes.gr βεβαιώνει ότι παρέχει αληθείς και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από το www.gazelleclothes.gr για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του μέσω της δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού .

2α) Εγγραφή (δημιουργία μέλους)

Ο πελάτης πατώντας στο εικονίδιο «δημιουργία λογαριασμού» οφείλει να συμπληρώσει μια φόρμα, η οποία περιέχει τα εξής στοιχεία: Όνομα, Επίθετο, Επωνυμία Εταιρίας(περί νομικών προσώπων) Αριθμός Τηλεφώνου, Διεύθυνση, Πόλη, Χώρα, Περιφέρεια, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), Ταχυδρομικός Κώδικας, Κωδικός Πρόσβασης (Επιβεβαίωση Κωδικού Πρόσβασης). Σε αυτό το στάδιο ο πελάτης δημιουργεί τον προσωπικό του λογαριασμό. Ο πελάτης επίσης μπορεί να επιλέξει κατά το στάδιο της εγγραφής και αφού συμπληρώσει τα παραπάνω στοιχεία, αν επιθυμεί να λαμβάνει ενημερωτικά δελτία.

2β) Εγγραφή στο newsletter (ενημερωτικό δελτίο)

O επισκέπτης της ιστοσελίδας έχει τη δυνατότητα εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter), συμπληρώνοντας τα στοιχεία που προβλέπονται στην αντίστοιχη φόρμα (η οποία βρίσκεται στο εικονίδιο «Εγγραφή στο newsletter» ). Ο επισκέπτης ζητείται να συμπληρώσει το όνομα και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Με την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) , ο επισκέπτης θα λαμβάνει ενημερωτικά e-mail για τα προϊόντα, τις προσφορές και τις εκπτώσεις του καταστήματος.

2γ) Δημιουργία λογαριασμού

Η δημιουργία λογαριασμού παρέχει στους χρήστες του www.gazelleclothes.gr υπηρεσίες μελών. Ο επισκέπτης/χρήστης εφόσον μελετήσει και αποδεχθεί τους όρους χρήσης και ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει το www.gazelleclothes.gr, θα παραλάβει μέσω e-mail επιβεβαίωση της δημιουργίας λογαριασμού και εφεξής θα έχει τη δυνατότητα εισόδου σε αυτόν με τον προσωπικό κωδικό (password) πρόσβασης και του ονόματος χρήσης (username) που ο ίδιος ο επισκέπτης/χρήστης θα έχει ορίσει. Τα μέλη οφείλουν να μεριμνούν για την αποκλειστική χρήση από τους ίδιους του λογαριασμού τους καθώς και την μη προσβασιμότητα τρίτων σε αυτόν χωρίς την έγκρισή τους και παραμένουν υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό τους λογαριασμό (user account).Συνιστάται στα μέλη να μεριμνούν για την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Για την αγορά προϊόντων μέσω των εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου του www.gazelleclothes.gr απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού πελάτη – μέλους, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα. Γλώσσα επικοινωνίας με τον πελάτη είναι η Ελληνική και η Αγγλική.
Ο επισκέπτης /χρήστης/πελάτης ο οποίος έχει ήδη δημιουργήσει λογαριασμό στο www.gazelleclothes.gr, αναγνωρίζεται στην ιστοσελίδα www.gazelleclothes.gr ως εγγεγραμμένο μέλος/ ή εγγεγραμμένος πελάτης. Σε αυτή τη περίπτωση δε χρειάζεται η εκ νέου συμπλήρωση της φόρμας των στοιχείων του για την πραγματοποίηση παραγγελίας.
Για να διευκολυνθεί η ταυτοποίηση του Πελάτη/χρήστη, ο Πελάτης/χρήστης εξουσιοδοτεί ρητά το Gazelleclothes.gr να εναποθέσει στο σκληρό δίσκο του πελάτη ένα φάκελο επονομαζόμενο « cookie » ο οποίος μοναδικό σκοπό έχει την εν λόγω ταυτοποίηση.

3.) Παραγγελία/Πληρωμή

Ο πελάτης πραγματοποιεί την παραγγελία του όπως περιγράφεται παρακάτω. Η επικύρωση της παραγγελίας συνεπάγεται την αποδοχή των όρων πώλησης.

3α) Ο πελάτης που ενδιαφέρεται για ένα προϊόν στην ιστοσελίδα Gazelleclothes.gr ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία για να ολοκληρώσει την παραγγελία του: Πατώντας το εικονίδιο «καλάθι» , ελέγχοντας τα στοιχεία της παραγγελίας (χρώμα, ποσότητα, μέγεθος, τιμή, κλπ…) εν συνεχεία ο πελάτης επικυρώνει το επιλεγμένο προϊόν ή τα επιλεγμένα προϊόντα πατώντας το εικονίδιο «αγορά».

3β) Κατά την πρώτη του παραγγελία ο πελάτης οφείλει να συμπληρώσει μια φόρμα, η οποία περιέχει τα εξής στοιχεία: Όνομα, Επίθετο, Επωνυμία Εταιρίας(περί νομικών προσώπων) Αριθμός Τηλεφώνου, Διεύθυνση, Πόλη, Χώρα, Περιφέρεια, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), Ταχυδρομικός Κώδικας. Σε αυτό το στάδιο ο πελάτης δημιουργεί τον προσωπικό του λογαριασμό.
Αφού επιλέξει τον τρόπο πληρωμής, ο πελάτης καλείται, (αφού βεβαιωθεί ως προς την ορθότητα των στοιχείων που παρέθεσε και την επιλογή του προϊόντος ) να επικυρώσει οριστικά και αμετάκλητα την παραγγελία του πατώντας το εικονίδιο «επιβεβαίωση παραγγελίας».

3γ) Πληρωμή

Η καταβολή του τιμήματος του προϊόντος που επιλέξατε πραγματοποιείται με έναν από τους υποδεικνυόμενους τρόπους που περιλαμβάνει ο διαδικτυακός τόπος www.gazelleclothes.gr , κατ’ επιλογή του πελάτη :

Ι.Αντικαταβολή

Μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας κατά την παραλαβή του πακέτου σας.

ΙΙ.Πληρωμή με Πιστωτική/Χρεωστική Κάρτα

Μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας ηλεκτρονικά, μέσω ασφαλούς περιβάλλοντος , με την χρήση Πιστωτικής ή Χρεωστικής κάρτας. Δεκτοί είναι οι τύποι καρτών Visa, MasterCard, Maestro.

ΙΙΙ.Πληρωμή με τραπεζικό έμβασμα

Εφόσον επιλέξετε την καταβολή του τιμήματος με τραπεζικό έμβασμα, θα λάβετε αμέσως μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας, ένα e-mail με όλα τα στοιχεία που χρειάζεστε για να κάνετε την τραπεζική κατάθεση χρημάτων. Αυτό μπορεί να γίνει είτε μέσα από την ιστοσελίδα της τράπεζάς σας, μέσω e-banking, τηλεφωνικώς ή απευθείας σε κάποιο τραπεζικό κατάστημα.

Το Gazelleclothes.gr διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παράδοση ή την πραγματοποίηση παραγγελίας από πελάτη με τον οποίο εκκρεμεί δικαστική διαφορά.

4.) Χρόνος Αποστολής (Παράδοσης /Παραλαβής) :

Ελλάδα

Εφόσον ελεγχθεί η διαθεσιμότητα των προϊόντων που επιλέξατε, οι αποστολές εκτελούνται εντός 24 ωρών από την ημέρα της παραγγελίας σας, και θα αποστέλλονται με Speedex, (εταιρεία courier) για την πιο γρήγορη παράδοση στον χώρο σας (σε 1 έως 3 εργάσιμες μέρες αντίστοιχα με την περιοχή που βρίσκεστε και σε όλες τις απομακρυσμένες περιοχές από 2 έως 5 ημέρες).

Κύπρος

Εφόσον ελεγχθεί η διαθεσιμότητα των προϊόντων που επιλέξατε, οι αποστολές εκτελούνται εντός 24 ωρών από την ημέρα της παραγγελίας σας, και θα αποστέλλονται με Speedex, εταιρία (courier), για την πιο γρήγορη παράδοση στον χώρο σας (σε 2 με 3 εργάσιμες μέρες αντίστοιχα με την περιοχή που βρίσκεστε και σε όλες τις απομακρυσμένες περιοχές έως 8 εργάσιμες ημέρες).

Εξωτερικό

Εφόσον ελεγχθεί η διαθεσιμότητα των προϊόντων που επιλέξατε, οι αποστολές εκτελούνται εντός 24 ωρών από την ημέρα της παραγγελίας σας, και θα παραδίδονται είτε με απλό δέμα με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), είτε με την Speedex (εταιρεία courier). Ο χρόνος παράδωσης ποικίλλει ανάλογα με τη μέθοδο αποστολής του δέματος.

5.) Επιστροφή /Αλλαγή /Αντικατάσταση

Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να επιστρέψει το προϊόν του, αυτό μπορεί να συμβεί εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που το παρέλαβε.

Οι επιστροφές/αλλαγές των προϊόντων γίνονται δεκτές μόνο στην περίπτωση που το προϊόν δεν είναι χρησιμοποιημένο, δεν έχει υποστεί φθορά (ζημιά, πλύσιμο, σκίσιμο ή κάποια άλλη τροποποίηση) ή δεν λείπει το σχετικό καρτελάκι που αναγράφει τα στοιχεία του προϊόντος και περιέχει το ξεχωριστό του barcode.

Η επιστροφή του προϊόντος θα αποστέλλεται στην διεύθυνση του καταστήματος Gazelle, Λεωφ. Αμαλίας 14, Ναύπλιο, Τ.K 21100 με την εταιρεία “Speedex Courier” με χρέωση της Gazelle. Σε περίπτωση που επιλέξετε άλλη ταχυδρομική εταιρεία η Gazelle δεν φέρει καμία ευθύνη για την παραλαβή του δέματος και τα έξοδα αποστολής.

Επιστροφές χρημάτων πραγματοποιούνται μόνο σε περίπτωση που παραλάβετε ελαττωματικό προϊόν και ισχύει μόνο για το ηλεκτρονικό κατάστημα και όχι για τα φυσικά καταστήματα. Είναι δεδομένο ,ότι όλα τα προϊόντα ελέγχονται ως προς την κατάσταση τους από το Gazelle ,πριν την αποστολή τους.

Σε κάθε άλλη περίπτωση γίνεται αλλαγή με άλλο προϊόν ή νούμερο.

Η αλλαγή πραγματοποιείται με προϊόντα ίσης ή μεγαλύτερης αξίας.
Στα μαγιό και στα αξεσουάρ για λόγους υγιεινής δεν γίνονται αλλαγές.

Εφόσον γίνει δεκτή η επιστροφή, ο πελάτης μπορεί να ζητήσει επιστροφή των χρημάτων της αγοράς, να αγοράσει κάποιο άλλο προϊόν από το e-shop μας ή να του πιστωθεί το ποσό του προϊόντος που επέστρεψε ως πιστωτικό και να το χρησιμοποιήσει σε μια μελλοντική αγορά (η πίστωση είναι διαθέσιμη για 30 ημερολογιακές ημέρες). Στην περίπτωση που η νέα αγορά υπερβαίνει το ποσό του προϊόντος που επιστράφηκε, τότε ο πελάτης χρεώνεται την σχετική διαφορά.

Οι επιστροφές των προϊόντων γίνονται στην τρέχουσα τιμή του εκάστοτε είδους.

Στα εκπτωτικά προϊόντα δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων, παρά μόνο αλλαγή με άλλο προϊόν της επιθυμίας σας.

Για τη διαδικασία αλλαγής/επιστροφής χρημάτων θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας στο +30 2752022018 (Δευ-Σάβ / 9:00 – 20:00) ή με email στο info@gazelleclothes.gr.

6.)Προσφορές και εκπτώσεις

Οι προσφορές του καταστήματος αναρτώνται στην ιστοσελίδα www.gazelleclothes.gr , στο εικονίδιο «Προσφορές». Στην περίοδο των εκπτώσεων οι αλλαγές γίνονται κανονικά αποδεκτές.
Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
Οι εκπτώσεις και η διάρκεια αυτών καθορίζονται από τους αρμόδιους φορείς της Ελληνικής Επικράτειας και για όσο χρόνο προβλέπει η εκάστοτε ημεδαπή νομοθεσία.
Οι προσφορές θα ισχύουν έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Προϊόν προσφοράς το οποίο δεν διατίθεται πλέον θα φέρει την ετικέτα «ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ» επί του εικονιδίου του.
Σε κάθε όμως περίπτωση πραγματοποίησης παραγγελίας που αφορά σε μη διαθέσιμο προϊόν, το Gazelleclothes.gr δεσμεύεται να ειδοποιήσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή και τηλεφωνικός τον πελάτη που έδωσε την εντολή.

7.) Tιμές/Έξοδα Μεταφοράς

Αποστολές στην Ελλάδα

  • Για αγορές άνω των 80 ευρώ τα έξοδα αποστολής είναι δωρεάν.
  • Για αγορές κάτω των 80 ευρώ τα έξοδα αποστολής είναι 5 ευρώ.

Εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης από την “Speedex Courier ” σε όλη την Ελλάδα είναι 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες.
Στις δυσπρόσιτες περιοχές ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης είναι 2 έως 5 εργάσιμες ημέρες.

Σε περίπτωση αλλαγών η αποστολή θα είναι δωρεάν (για μια φορά ανά παραγγελία).

Αποστολές στη Κύπρο

Για τις αποστολές στη Κύπρο έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε μία από τις παρακάτω μεθόδους, ανάλογα με τον επιθυμητό χρόνο παράδοσης και το κόστος αποστολής.

  • Πραγματοποιούνται με την Speedex Courier με έξοδα αποστολής 10,00 ευρώ ανά αποστολή, παράδοση σε 2-3 εργάσιμες ημέρες.
  • Δέμα Β’ Προτεραιότητας με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ): έξοδα αποστολής 6,00 ευρώ ανά αποστολή (η χρέωση διαφέρει ανάλογα με το συνολικό ή ογκομετρικό βάρος των προϊόντων της κάθε παραγγελίας). Παράδοση σε 7-8 εργάσιμες ημέρες.
  • Δέμα Α’ Προτεραιότητας με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ): συστημένη παράδοση με έξοδα αποστολής 12 ευρώ και παράδοση σε 4-5 εργάσιμες ημέρες (η χρέωση διαφέρει ανάλογα με το συνολικό ή ογκομετρικό βάρος των προϊόντων της κάθε παραγγελίας).

Αποστολές στο εξωτερικό:

Για τις αποστολές στο εξωτερικό έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε μία από τις παρακάτω μεθόδους, ανάλογα με τον επιθυμητό χρόνο παράδοσης και το κόστος αποστολής:

  • απλό δέμα με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ)
  • Speedex Courier(η χρέωση αυτή ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα προορισμού, την επιλεγμένη μέθοδο αποστολής και το συνολικό ή ογκομετρικό βάρος των προϊόντων της κάθε παραγγελίας).

 

8) Προσωπικά δεδομένα

Η χρήση των πληροφοριών που συλλέγουμε αποσκοπεί στην εκπλήρωση της τυχόν εμπορικής συναλλαγής που επιθυμείτε με το κατάστημά μας καθώς και την αποστολή πληροφοριών και προσφορών για προωθητικούς σκοπούς και για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και ενημέρωσή σας εφόσον το επιθυμείτε . Αφού μας υποβάλλετε την φόρμα των στοιχείων σας συμπληρωμένη, θα προβούμε, για τους λόγους που προαναφέραμε, σε κάθε πράξη ή σειρά πράξεων επεξεργασίας των δεδομένων σας και με τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μέσων όπως π.χ. συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διόρθωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών.
Προκειμένου να σας παρέχουμε τις σχετικές προσφορές και πληροφορίες ενδέχεται να αναλύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.
Η «Gazelleclothes.gr» αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες.
Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών οι οποίοι θα προσδιορίζονται συγκεκριμένα και είναι οι υπάλληλοι και προστηθέντες της εταιρείας, και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, (π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών) στα πλαίσια της διεκπεραίωσης της καταρτιζόμενης σύμβασης. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα «Gazelleclothes.gr» θεωρούνται απόρρητα, και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι, στην περίπτωση αυτή, αυτά τα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα θα επεξεργαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας αποκλειστικά για το σκοπό παροχής υπηρεσιών προς εμάς και όχι προς ίδιο όφελος, ενεργώντας ως εκτελούντες την επεξεργασία.
Μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα: το δικαίωμα πρόσβασης (για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο και τους αποδέκτες τους), διόρθωσης (για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας, διαγραφής (διαγραφή τους από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη ή δεν προβλέπεται από το νόμο σχετική υποχρέωση ) περιορισμού της επεξεργασίας (σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων κ.λπ) φορητότητας (να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο). Έχετε επίσης το δικαίωμα εναντίωσης , εξαιρούμενων των δεδομένων των οποίων η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης / παραγγελίας και των δεδομένων για τα οποία μας έχετε παράσχει τη ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία .
Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για σας, με την αποστολή σχετικής επιστολής ή e-mail στην εταιρία μας , εκτός αν επαναλαμβάνονται συχνά και λόγω όγκου έχουν για εμάς διοικητικό κόστος, οπότε θα επιβαρυνθείτε με το σχετικό κόστος.
Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.
Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το Gazelleclothes.gr έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες του Gazelleclothes.gr καταθέτουν σε αυτό μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς το Gazelleclothes.gr. Οι εντολές και παραγγελίες του πελάτη θα αρχειοθετούνται από την εταιρεία και θα διατηρούνται στο αρχείο της για όσο χρόνο απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία περί τηρήσεως βιβλίων και στοιχείων από επιτηδευματίες (Κ.Β.Σ. – Π.Δ. 186/1992). Επιπλέον οι εντολές , παραγγελίες και οι συμβάσεις αγορών σας ενδέχεται να αρχειοθετούνται έως ότου παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων.
Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία μας τηλεφωνικώς +30 2752022018 και ηλεκτρονικά info@Gazelleclothes.gr
Επίσης, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

9.) Λειτουργία υπηρεσιών

Η επιμελούσα εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του www.gazelleclothes.gr με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη καθώς και το δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των προσωπικών λογαριασμών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες/μέλη που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

Η επιμελούσα εταιρία διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, μονομερώς το περιεχόμενο και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον διαδικτυακό τόπο www.gazelleclothes.gr και αφορούν στα προϊόντα που διατίθενται μέσω αυτού.

10.) Διαφήμιση/ Επίσκεψη μέσω άλλων δεσμών (links)

Η «Gazelleclothes.gr.»δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη/μέλους με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο www.gazelleclothes.gr και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.
Η «Gazelleclothes.gr» δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων websites και σελίδων τα οποία παραπέμπουν μέσω “δεσμών”,ή διαφημιστικών banners στο www.gazelleclothes.gr, ούτε συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο .

11.) Πωλητής

13α) Ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «Τίμου Μαρία», που εδρεύει στο Ναύπλιο του Δήμου Αργολίδας (οδός Λεωφόρος Αμαλίας αρ. 14) με τηλ. +30 2752022018

12.) Στοιχεία Πώλησης

Η πώληση απευθύνεται στους καταναλωτές που διαθέτουν πλήρη στοιχεία διεύθυνσης αποστολής.

Όλα τα προϊόντα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα είναι διαθέσιμα μέχρι να εξαντληθούν τα αποθέματα.

Τα προϊόντα που δεν είναι πλέον διαθέσιμα θα φέρουν την ετικέτα «ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ» επί του εικονιδίου τους.

Σε κάθε περίπτωση πραγματοποίησης παραγγελίας που αφορά σε μη διαθέσιμο προϊόν, το Gazelleclothes.gr δεσμεύεται να ειδοποιήσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον πελάτη που παρήγγειλε μη διαθέσιμο προϊόν.

13) Πνευματικά δικαιώματα

Όλα τα στοιχεία της ιστοσελίδας Gazelleclothes.gr, οπτικά ή ηχητικά, συμπεριλαμβανομένης και της υποκείμενης τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της «» και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και κοινοτικού δικαίου και τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Συνεπώς, δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, μετάδοσης ή διανομής με οποιονδήποτε τρόπο (αποκλειστική ιδιοκτησία της Gazelleclothes.gr).

Υπενθυμίζεται το δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία: Ο χρήστης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την αγορά προϊόντων μέσω του www.gazelleclothes.gr με δήλωσή του απευθυνόμενη προς την εταιρεία «Τίμο Μαρία», που εδρεύει στο Ναύπλιο του Δήμου Αργολίδας (οδός Λεωφόρος Αμαλίας αρ. 14) με τηλ. +30 2752022018, εντός 14 ημερών από την εκ μέρους του παραλαβή των προϊόντων και εφόσον αυτά βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση. Ο πελάτης θα επιβαρύνεται με τις δαπάνες επιστροφής.

Διευκρίνιση

H Gazelleclothes.gr δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε παρεμβολή στην παροχή της υπηρεσίας, ή κάθε κακόβουλη εξωτερική παρεμβολή ή παρουσία ιού που παρεμποδίζει την χρήση της ιστοσελίδας ή/και την εκτέλεση της σύμβασης με τον πελάτη – καταναλωτή . Επίσης, κάθε συμβάν που χαρακτηρίζεται ως ανωτέρα βία, απαλλάσσει ολοκληρωτικά την Gazelleclothes.gr από κάθε ευθύνη (με την επιφύλαξη των διατάξεων του Αστικού Κώδικα και της Νομοθεσίας περί τη «Προστασία του Καταναλωτή»).

Υπηρεσία προστασίας του καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης (τηλ. γραμμή 1720).